17.augusts, 2017  /  Oļegs, Vineta
SIA Jēkabpils rajona centrālā slimnīca rūpējas par vidi un lieto zaļu elektroenerģiju

Aktualitātes

14.09.2012 / www.jekabpilsrs.lv
Projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006

 ERAF

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”
Projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006
 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta ”
aktivitātes
5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar 2- stāvu piebūvi (infekcijas slimību un dienas stacionāra nodaļas) ietvaros plānoto
būvdarbu svinīga atklāšana
26.09.2012
A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī
 
13.00-14.00 2- stāvu piebūves  būvdarbu svinīga atklāšana
 
14.00-15.00 Projekta norises prezentācija slimnīcas konferenču zālē
 
Pasākumā aicināti piedalīties:
LR Veselības ministre I.Circene, Veselības ministrijas pārstāvji, CFLA Latgales reģiona nodaļas atbildīgie speciālisti, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs, priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis, Jēkabpils pilsetas domes atbildīgie speciālisti, projekta autora SIA „AAC birojs” valdes loceklis A.Cikanovičs un tā pārstāvji, būvdarbu izpildītāja SIA „Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs U.Putniņš, tehniskais direktors M.Dimants un citi atbildīgie speciālisti, mēdiju pārstāvji, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” struktūrvienību vadītāji un vecākās māsas.
 
 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs            I.Zvīdris